Vi har hittills plockat upp 7041 kg skräp (48kg med eran hjälp) – hjälp oss att plocka upp mer 

Säveån i Lerum

De senaste 3 veckorna har vi varit mycket engagerade i vårt projekt att städa upp i säveån i samarbete med lerums fiskevårdsförbund.
Det har varit en tuff resa och vi har fyllt en container med 1000 kg skräp och jobbar redan på nästa.
Under projektet har vi stött på många utmaningar, detta kräver såklart innovativa lösningar men vi är nöjda med vad vi har åstadkommit.
Att få städa upp på en plats som säveån med dess stora gamla träd och vackra miljö har verkligen varit speciellt för oss.
Det är med ihärdighet och beslutsamhet vi gör oss redo för att städa igen nu i helgen, om två veckor beräknar vi ha fyllt ytterligare en container och med det bli färdiga med projektet för tillfället, med ett löfte om att återvända nästa år med lika stort engagemang.